Guangzhou Lianmeng Machinery Equipment Co.,Ltd

ADD:No. 26 Longgui Nanling Central, Taihe Town, Baiyun district, Guangzhou, China.

Tel:0086 20 86021869   Fax: 0086 20 86021010

Web:http://www.lienm2007.icoc.in

Email:WWJ@gzlianmeng.com

East African Distributor: SFS INTERNATIONAL CO., LTD

代理logo.jpg

ONLINE MAP